admin

Mitä on suorahaku? Miksi ja milloin se kannattaa?

Suorahaku tulee englannin kielen sanasta headhunting, joka käytännössä tarkoittaa työntekijöiden tai kykyjen metsästämistä. Usein suorahaulla viitataan ”hiljaiseen hakuun” eli hakuprosessiin, jossa ei käytetä julkisia työpaikkailmoituksia, vaan koko prosessi toteutetaan salassa. Hiljaisessa suorahaussa suorahakukonsultit (eng. headhunterit) ottavat suoraan yhteyttä potentiaalisiin kandidaatteihin puhelimitse tai viestillä ja kysyvät heidän kiinnostustaan uutta työpaikkaa kohtaan. Koko prosessi alkaa asiakasyrityksen toimeksiantopyynnöstä […]

Mitä on suorahaku? Miksi ja milloin se kannattaa? Read More »

Mitä on vuokratyö ja miksi vuokratyö kannattaa?

https://www.staffmill.fi/media/Vuokratyö.mp4StaffMillillä autamme työntekijöitä löytämään oman urapolkunsa ja tarjoamme eväät matkalle kohti kehitystä. Etsimme vuokratyöntekijöillemme työtehtäviä, jotka tukevat heidän uratavoitteitaan ja edesauttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Haluamme laajentaa työntekijöidemme osaamista ja yleistä pätevyyttä niin, että he pystyvät siirtymään eteenpäin haastavampiin tehtäviin, eivätkä jää paikoilleen rullaamaan loppuiäksi. Työmarkkinatilanteet vaihtelevat ja yritysten kyky rekrytoida pitkäaikaisiin työsuhteisiin toisinaan hankaloituu. Vuokratyön kautta

Mitä on vuokratyö ja miksi vuokratyö kannattaa? Read More »

Miten kertoa itsestään työhaastattelussa?

  Siihen, mitä kannattaa kertoa itsestään työhaastattelussa pätee monet samat säännöt kuin työhakemukseenkin. Älä kerro koko elämäntarinaasi, äläkä luettele CV:täsi alusta loppuun. Keskity työpaikkaan ja tehtävään, johon olet hakemassa. Haastattelutilanne voi jännittää todella paljon ja jollekin se voi vaikeuttaa ajatusten juoksua ja muistamista, mikä hankaloittaa itsestään kertomista. Tämä on täysin normaalia ja haastattelijamme ovat täysin

Miten kertoa itsestään työhaastattelussa? Read More »

Miten kertoa itsestään työhakemuksessa?

Työhakemuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä vaiheista työtä haettaessa. Erityisen haastavaa siitä tekee oikeiden asioiden kertominen hakijasta itsestään riittävän ytimekkäästi. Työhakemuksen lisäksi samoja asioita ja hieman lisääkin pitää pystyä kertomaan työhaastattelussa, kun sinne asti päästään. Lukemalla artikkelin saat vastauksen kysymykseen ”Miten kertoa itsestään työhakemuksessa?” ja voit soveltaa oppimaasi omassa työhakemuksessasi tulevaisuudessa. Miten kertoa itsestään työhakemuksessa? Työhakemus

Miten kertoa itsestään työhakemuksessa? Read More »

Miten järjestää työhaastattelu? Yritykselle vinkit rekrytointiin

Työhaastattelut ovat suosituin työpaikkatehtäviin valinnan tapa, ja ne korreloivatkin jossain määrin työmenestyksen kanssa. Korrelaatiota saa paremmaksi, jos haastattelun lisäksi tai sen yhteydessä tehdään myös työnäyte. Kun lähdetään selvittämään miten järjestää työhaastattelu laadukkaasti, täytyy ensin ymmärtää miten haastatteluista saadaan mitattavia ja kuinka niiden tuloksia voidaan verrata keskenään. Tätä varten haastattelut pitää suunnitella ennakkoon ja suorittaa strukturoidusti.

Miten järjestää työhaastattelu? Yritykselle vinkit rekrytointiin Read More »

Ansioluettelon arviointi – Vinkit rekrytointiin

Ensimmäinen kysymys ansioluetteloa arvioitaessa on, onko henkilö alan ammattilainen? Et halua palkata ravintolaan kovaa kotiruoan tekijää. Ruokaa tekemään tarvitaan kokki ja autoa korjaamaan automekaanikko. Vastaavasti myyjältä vaaditaan kaupallista osaamista, ja digimarkkinoijalta kokemusta oikeiden digitaalisten mainoskampanjoiden tekemisestä. Erityisen tärkeää kokemuksen ja koulutuksen soveltuvuus on palveluntuottajayrityksissä, joissa osaamista myydään muille. Asiakas harvoin on valmis maksamaan ammattilaisen palkkaa

Ansioluettelon arviointi – Vinkit rekrytointiin Read More »

Onko henkilöstövuokraus edullista? Voiko henkilöstövuokrauksella säästää työvoiman hankinnassa?

Rekrytoinnin ulkoistaminen henkilöstöpalveluille varmasti arveluttaa monia yrittäjiä, koska sen hinta voi vaikuttaa päällepäin kalliilta. Henkilöstövuokraus, suorahaku ja muut rekrytointitoimeksiannot voivat kuitenkin osoittautua hyvinkin kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi, kun niitä käytetään suunnitellusti ja oikeissa tilanteissa. Mitä henkilöstövuokraus tarkoittaa? Henkilöstövuokraus perustuu käyttäjäyrityksen ja vuokratyövoimaa tarjoavan yrityksen, kuten henkilöstöpalveluyrityksen väliseen sopimukseen työvoiman vuokraamisesta. Työ tehdään käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisuudessa.

Onko henkilöstövuokraus edullista? Voiko henkilöstövuokrauksella säästää työvoiman hankinnassa? Read More »

Hyvä työpaikkailmoitus on rekrytoinnin kulmakivi – Miten hyvä työpaikkailmoitus tehdään?

Yrityksen liiketoiminnan laajentuminen edellyttää uusien työntekijöiden rekrytointia. Tätä varten yrityksen tulee aloittaa rekrytointiprosessi, tai ulkoistaa oma rekrytointinsa henkilöstöpalveluille. Mikäli kyseessä ei ole suorahaku, tarvitaan julkinen työpaikkailmoitus. Jotta työpaikkailmoitus houkuttelisi haluttuja osaajia, tarvitaan hyvin suunniteltu työpaikkailmoitus. Työpaikkailmoituksia kirjoittaneille on varmasti herännyt kysmys ”Miten hyvä työpaikkailmoitus tehdään?”. Tässä artikkelissa avaan työpaikkailmoitusten tärkeimpiä kohtia, joita kaikkien työpaikkailmoitusten kirjoittajien

Hyvä työpaikkailmoitus on rekrytoinnin kulmakivi – Miten hyvä työpaikkailmoitus tehdään? Read More »

Miksi henkilöstövuokraus kannattaa? Henkilöstövuokrauksen edut yritykselle

https://www.staffmill.fi/media/Henkilöstövuokraus-1.mp4 Henkilöstövuokraus on ollut matalassa kasvussa viime vuosina, mutta Elinkeinoelämän keskusliiton barometrin mukaan kasvu näyttää nyt hidastuneen. Vuodesta 2016 vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi kolmella tuhannella vuoteen 2017. Kuitenkin vain kaksi prosenttia koko Suomen palkansaajista kuuluu vuokratyöntekijöihin. Maailmantalouden noususuhdanteella uskotaan olevan vaikutusta rekrytointivaikeuksiin ja henkilöstövuokrauksen lisääntymiseen. Rakennusteollisuus ry:n työmarkkinajohtajan Kim Kaskiaron mukaan ”suhdannehuippuja tasataan vuokratyöllä ja alihankinnalla”. On vaikea ennustaa, tuleeko

Miksi henkilöstövuokraus kannattaa? Henkilöstövuokrauksen edut yritykselle Read More »

Henkilöstövuokraus ratkaisuksi työvoimapulaan ja rekrytointivaikeuksiin?

https://www.staffmill.fi/media/henkilöstövuokraus.mp4 Noususuhdanteen aiheuttama työvoiman saatavuusongelma ja rekrytointivaikeudet ovat pahentuneet useilla aloilla. Etenkin ravintola-alalla ja rakennusalalla suorittavan tason töissä kärsitään vakavasta kohtaanto-ongelmasta. Työvoimapulaa on myös muilla palvelun aloilla sekä teollisuuden- ja teknologiateollisuuden aloilla. Tilannetta pahentavat työelämän äkillinen rakennemuutos, koulutetun työvoiman puute, nuorisotyöttömyyden lisääntyminen ja Suomen demografinen muutos. Henkilöstöpalvelut ratkaisuna rakennemuutokseen Työmarkkinoiden tilannetta voidaan kuitenkin parantaa muun

Henkilöstövuokraus ratkaisuksi työvoimapulaan ja rekrytointivaikeuksiin? Read More »

Kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla vaikeuttaa yritysten rekrytointia

https://www.staffmill.fi/media/työvoimapula-1.mp4 Yllättävä työvoimapula koettelee parhaillaan suomalaisia yrityksiä monilla eri aloilla. Vaikka viime vuosina työllisyyden kehitys on ollut positiivista useimmilla aloilla, silti rekrytointivaikeudet ovat haitanneet monien yritysten laajentumismahdollisuuksia. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomen nykyinen työvoimapula on pahempi kuin koskaan aiemmin EK:n suhdannebarometrin historiassa. Rekrytointivaikeuksista kärsivien yritysten määrä tällä hetkellä on suurin yli kymmeneen vuoteen! Työvoimapula

Kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla vaikeuttaa yritysten rekrytointia Read More »

Eri alojen työehtosopimukset – Näin työehtosopimukset syntyvät

Työehtosopimuslaki Työehtosopimukset ovat lainmukaisia sopimuksia, joissa työntekijäjärjestö(t) ja yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys tekevät sopimuksen alakohtaisista työehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa on noudatettava. Työehtosopimusneuvotteluissa merkittäviä työehtoihin liittyviä neuvottelunaiheita ovat muun muassa palkat, ylityökorvaukset, työajat, lomat, lomarahat, sairausajan palkka, vanhempainvapaa-ajan palkka. Työehtosopimus ovat sopimusosapuolten välinen kirjallinen sopimus, jonka sisältö merkitään neuvotteluissa laadittavaan pöytäkirjaan ja

Eri alojen työehtosopimukset – Näin työehtosopimukset syntyvät Read More »

Verokortti uudistui – Ei enää palkkakausikohtaisia tulorajoja eikä sivutuloverokorttia

Nyt on hyvä aika selvittää 2019 alussa uudistuneen verokorttimallin toiminta ja samalla tutustua Suomen verotusjärjestelmään ja verokortin sisältöön yleensä. Artikkelista saat selville, miten uudistunut verokortti eroaa vanhasta ja kuinka voit varautua verokorttimuutokseen, niin että vältyt ensivuoden mätkyiltä eli jäännösveron maksulta. Mikä on verokortti? Verokortti on asiapaperi, joka kertoo palkanmaksajalle (työnantajalle) minkä suuruisen osuuden hän joutuu

Verokortti uudistui – Ei enää palkkakausikohtaisia tulorajoja eikä sivutuloverokorttia Read More »

Mitä on headhunting / suorahaku?

Mikäli olet etsinyt tietoa rekrytoinnista ja työnhausta, tai toiminut niiden parissa olet varmasti törmännyt termeihin headhunting tai suorahaku. Englanninkielisellä sanalla headhunting tarkoitetaan siis samaa kuin suomenkielisellä termillä suorahaku. Toisinaan englanniksi käytetään myös termiä ”executive search”. Suorahaussa henkilöstöpalveluyritys etsii toimeksiantajalle tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön ilman julkista työpaikkailmoitusta. Suorahaku voidaan tottakai myös suorittaa julkisen työpaikkailmoituksen rinnalla, jolloin

Mitä on headhunting / suorahaku? Read More »