rekrytointi

Mitä on suorahaku? Miksi ja milloin se kannattaa?

Suorahaku tulee englannin kielen sanasta headhunting, joka käytännössä tarkoittaa työntekijöiden tai kykyjen metsästämistä. Usein suorahaulla viitataan ”hiljaiseen hakuun” eli hakuprosessiin, jossa ei käytetä julkisia työpaikkailmoituksia, vaan koko prosessi toteutetaan salassa. Hiljaisessa suorahaussa suorahakukonsultit (eng. headhunterit) ottavat suoraan yhteyttä potentiaalisiin kandidaatteihin puhelimitse tai viestillä ja kysyvät heidän kiinnostustaan uutta työpaikkaa kohtaan. Koko prosessi alkaa asiakasyrityksen toimeksiantopyynnöstä […]

Mitä on suorahaku? Miksi ja milloin se kannattaa? Read More »

Miten järjestää työhaastattelu? Yritykselle vinkit rekrytointiin

Työhaastattelut ovat suosituin työpaikkatehtäviin valinnan tapa, ja ne korreloivatkin jossain määrin työmenestyksen kanssa. Korrelaatiota saa paremmaksi, jos haastattelun lisäksi tai sen yhteydessä tehdään myös työnäyte. Kun lähdetään selvittämään miten järjestää työhaastattelu laadukkaasti, täytyy ensin ymmärtää miten haastatteluista saadaan mitattavia ja kuinka niiden tuloksia voidaan verrata keskenään. Tätä varten haastattelut pitää suunnitella ennakkoon ja suorittaa strukturoidusti.

Miten järjestää työhaastattelu? Yritykselle vinkit rekrytointiin Read More »

Ansioluettelon arviointi – Vinkit rekrytointiin

Ensimmäinen kysymys ansioluetteloa arvioitaessa on, onko henkilö alan ammattilainen? Et halua palkata ravintolaan kovaa kotiruoan tekijää. Ruokaa tekemään tarvitaan kokki ja autoa korjaamaan automekaanikko. Vastaavasti myyjältä vaaditaan kaupallista osaamista, ja digimarkkinoijalta kokemusta oikeiden digitaalisten mainoskampanjoiden tekemisestä. Erityisen tärkeää kokemuksen ja koulutuksen soveltuvuus on palveluntuottajayrityksissä, joissa osaamista myydään muille. Asiakas harvoin on valmis maksamaan ammattilaisen palkkaa

Ansioluettelon arviointi – Vinkit rekrytointiin Read More »

Onko henkilöstövuokraus edullista? Voiko henkilöstövuokrauksella säästää työvoiman hankinnassa?

Rekrytoinnin ulkoistaminen henkilöstöpalveluille varmasti arveluttaa monia yrittäjiä, koska sen hinta voi vaikuttaa päällepäin kalliilta. Henkilöstövuokraus, suorahaku ja muut rekrytointitoimeksiannot voivat kuitenkin osoittautua hyvinkin kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi, kun niitä käytetään suunnitellusti ja oikeissa tilanteissa. Mitä henkilöstövuokraus tarkoittaa? Henkilöstövuokraus perustuu käyttäjäyrityksen ja vuokratyövoimaa tarjoavan yrityksen, kuten henkilöstöpalveluyrityksen väliseen sopimukseen työvoiman vuokraamisesta. Työ tehdään käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisuudessa.

Onko henkilöstövuokraus edullista? Voiko henkilöstövuokrauksella säästää työvoiman hankinnassa? Read More »

Miksi henkilöstövuokraus kannattaa? Henkilöstövuokrauksen edut yritykselle

https://www.staffmill.fi/media/Henkilöstövuokraus-1.mp4 Henkilöstövuokraus on ollut matalassa kasvussa viime vuosina, mutta Elinkeinoelämän keskusliiton barometrin mukaan kasvu näyttää nyt hidastuneen. Vuodesta 2016 vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi kolmella tuhannella vuoteen 2017. Kuitenkin vain kaksi prosenttia koko Suomen palkansaajista kuuluu vuokratyöntekijöihin. Maailmantalouden noususuhdanteella uskotaan olevan vaikutusta rekrytointivaikeuksiin ja henkilöstövuokrauksen lisääntymiseen. Rakennusteollisuus ry:n työmarkkinajohtajan Kim Kaskiaron mukaan ”suhdannehuippuja tasataan vuokratyöllä ja alihankinnalla”. On vaikea ennustaa, tuleeko

Miksi henkilöstövuokraus kannattaa? Henkilöstövuokrauksen edut yritykselle Read More »