Yleissitovat työehtosopimukset

Työehtosopimukset ovat alakohtaisia sopimuksia, joissa sovitaan työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita alalla noudatetaan. Työehtosopimukset sovitaan työntekijäjärjestöjen ja työnantajien tai työnantajajärjestöjen kesken. Työehtosopimuksia on kolmenlaisia: yleissitovia, normaalisitovia ja yrityskohtaisia. Yleissitovat työehtosopimukset ovat työehtosopimuksia, joita kaikkien alalla toimivien työnantajien tulee noudattaa riippumatta siitä kuuluvatko he työnantajaliittoon vai eivät. Keiden etuja yleissitova työehtosopimus …

Yleissitovat työehtosopimukset Lue lisää »