Työttömyyskassat

Työttömyyskassan tarkoitus on tukea jäseniään maskamalla heille ansioturvaa työttömyyden aikana. Työttömyyskassa on palkkatyöntekijöiden tai yrittäijien muodostama yhteisö, joka toimii keskinäisen vastuun perusteella.

Työttömyyskassa toimivat lakisääteisesti ja kaikkien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Työttömyyskassojen toiminnan valvonna hoitaa Finanssivalvonta.