Arkistot: Not Listed

Mitä henkilöstöpalvelut kattavat?

https://www.staffmill.fi/media/Mitä-henkilöstöpalvelut-tarjoavat-yrityksille.mp4 Henkilöstöpalvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden ulkoistaa osittain tai kokonaan oman rekrytointinsa ja henkilöstöhallinnan. Jotkin henkilöstöpalveluyritykset ovat erikoistuneet vain yksittäisiin palveluihin, kuten suorahakuun tai henkilöstövuokraukseen. Tässä artikkelissa käyn läpi StaffMillin monipuolisia henkilöstöpalveluita; rekrytointipalvelua, henkilöstövuokrausta, henkilöstöhallintaa ja avaan tarkemmin niiden sisältöä. Rekrytointipalvelu Rekrytointipalveluihin kuuluu tavalliset rekrytointitoimeksiannot sekä suorahaut eli hiljaiset haut. Rekrytointipalveluiden ajatus on tarjota yrityksille kokonaan …

Mitä henkilöstöpalvelut kattavat? Lue lisää »

Mitä ovat piilotyöpaikat? Miksi piilotyöpaikkoja on ja miten löydän piilotyöpaikan?

Sitran 2016 tekemän tutkimuksen mukaan jopa 70-80 % avoimista työpaikoista oli piilotyöpaikkoja. Jos siis seuraat vain avoimia julkisia työpaikkailmoituksia voit jäädä paljosta paitsi. Tässä artikkelissa selitän mitä piilotyöpaikat ovat, miksi sellaisia on ja miten voit löytää ne. Mikä on piilotyöpaikka? Piilotyöpaikka on yrityksen avama työpaikka, josta ei tehdä julkista ilmoitusta yrityksen omille sivuille, sosiaalisen median …

Mitä ovat piilotyöpaikat? Miksi piilotyöpaikkoja on ja miten löydän piilotyöpaikan? Lue lisää »

Etsitkö sote- tai palvelualan työntekijöitä? – Ulkoista apua rekrytointiin

Työvoiman löytämisessä on ollut hankaluuksia monilla aloilla – nyt työvoimapulaa esiintyy etenkin sosiaali-, terveys ja palvelualoilla. Alla on syyskuun 2019 Ammattibarometrin lista 15:sta ammatista, joista pula on suurin tällä hetkellä. Sosiaalityön erityisasiantuntijat Lastentarhanopettajat Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Kuulontutkijat ja puheterapeutit Yleislääkärit Ylilääkärit ja erikoislääkärit Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Lähihoitajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Myyntiedustajat Hammaslääkärit …

Etsitkö sote- tai palvelualan työntekijöitä? – Ulkoista apua rekrytointiin Lue lisää »

Tekoäly rekrytoinnissa nyt ja tulevaisuudessa

Tekoälyaika on koittanut ja kaikkiin mahdollisiin työprosesseihin etsitään uusia ratkaisuja, joilla tuotantoa, palveluita, toimituksia ja kaikkea muuta toimintaan voidaan tehostaa. Niin myös rekrytoinnissa automatisaatio on herättänyt paljon kiinnostusta ja sitä on alettu hyödyntämään etenkin suurissa kansainvälisissä rekrytointiyrityksissä. Suomessakin on ymmärretty tekoälyn merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta ja siksi joissakin yrityksissä on lähdetty liikkeelle erilaisin tekoälykokeiluin. Myös …

Tekoäly rekrytoinnissa nyt ja tulevaisuudessa Lue lisää »

Henkilöstövuokraus ja määräaikaiset työt yleistyvät rekrytoinnissa – Rekrytoinnin trendit 2019

Henkilöstöpalveluiden liiton (HPL) tuoreimman liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstövuokrauksen liikevaihto oli kasvanut 2019 heinäkuussa 5,9 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstövuokrauksen lisääntyminen kertoo nykyisestä trendistä, jossa määräaikaisuuksiin, projektiluonteisiin töihin ja ruuhkahuippuihin käytetään enenevässä määrin vuokratyövoimaa. Asenteet vuokratyövoimaa kohtaan ovat muuttuneet. Lyhyitä työsuhteita ei kammoksuta ansioluettelossa ja eri toimialoilta kerättyä työkokemusta osataan arvostaa entistä enemmän. Henkilöstövuokraus nähdään juuri sellaisena kuin se …

Henkilöstövuokraus ja määräaikaiset työt yleistyvät rekrytoinnissa – Rekrytoinnin trendit 2019 Lue lisää »

Yrityskulttuuri ja arvot huomioon rekrytoinnissa 2019

Yrityskulttuurin ja yrityksen arvojen merkitys on kasvanut ja alkanut näkyä enemmän yritysten toiminnassa ja viestinnässä viime vuosien aikana. Työntekijöiden kulttuurillinen sopivuus on asia, johon ollaan kiinnitetty huomiota paljon etenkin rekrytoinneissa. Mitä tarkoittaa yrityskulttuuri? Yrityskulttuurilla tarkoitetaan yrityksessä vallitsevien käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja muiden vastaavien tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Käytännössä yrityskulttuuri näkyy muun muassa yrityksen johtamistavasta, työskentelytavoista, työajoista, …

Yrityskulttuuri ja arvot huomioon rekrytoinnissa 2019 Lue lisää »

Rekrytoinnin trendit 2019 – Työnantajabrändäys ja työnhakijakokemus

Rekrytoinnissa kuumia sanoja tällä hetkellä ovat rekrytointimarkkinointi/HR-markkinointi ja työnantajabrändäys. Amerikan rekrytointimaailmassa puhutaan paljon myös inbound-rekrytoinnista. Rekrytoinnista on käytännössä tullut markkinointia, jossa yritys on tuote ja työnhakija on asiakas. Rekrytointimarkkinoinnilla halutaan erottua yrityksen kilpailijoista mahdollisimman houkuttavana työnantajana. Markkinoinnin tavoitteena on viestiä yrityksestä positiivista kuvaa, joka herättää työnhakijoiden kiinnostuksen. Työnantajamielikuvan kiillottamisessa tehokkaaksi keinoksi on todettu ennen kaikkea laadukas sisällöntuotanto …

Rekrytoinnin trendit 2019 – Työnantajabrändäys ja työnhakijakokemus Lue lisää »

Sosiaalisen median ja verkostojen hyödyntäminen rekrytoinnissa 2019

Useiden arvioiden mukaan piilotyöpaikkoja on jopa 70 – 80 % kaikista avoimista työpaikoista. Piilotyöpaikat ovat avoimia työpaikkoja, joista ei ole käynnissä julkista hakua. Yritykset eivät aina halua tai pysty vaikkapa ajan tai resurssien puutteen takia järjestämään julkista työpaikkahakua. Sen sijaan osaajia etsitään ensin organisaation sisältä tai henkilöstön omista verkostoista. Sitran työelämätutkimuksen mukaan avointen työpaikkailmoitusten kautta …

Sosiaalisen median ja verkostojen hyödyntäminen rekrytoinnissa 2019 Lue lisää »

Kilpailu osaajista kovenee 2019 – Rekrytoinnin trendit

Kilpailu parhaista osaajista on tiukentunut huimasti viime vuosina. Yrityksillä on ollut hankaluuksia löytää edes vähimmäispätevyyden täyttäviä tekijöitä. Suomessa tähän ovat suurelta osin vaikuttaneet teknologinen vallankumous ja kohtaanto-ongelma. Miten työelämän murros sitten näkyy käytännössä? Suomen kohtaanto-ongelma johtuu osittain meidän hankalasta demografisesta tilanteesta. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, eikä uutta verta löydy tilalle. Monet yritykset ovatkin valittaneet, että …

Kilpailu osaajista kovenee 2019 – Rekrytoinnin trendit Lue lisää »

Vinkit reissutyön kuormituksen vähentämiseen

Työmatkoja pidetään usein virkistävänä ja palkitsevana kokemuksena sekä vaihteluna normaaliin työn arkeen. Kuitenkin sellainen reissutyö, jossa matkustelu on jatkuvaa, voi aiheuttaa suurtakin kuormitusta työntekijän terveydelle, mikäli matkaan ei ole varauduttu oikein. Mitä seurauksia huonosti toteutetusta reissutyöstä voi koitua? Työntekijän hyvinvointi ja jaksaminen heijastuvat suoraan työtehokkuuteen ja työn tuloksiin sekä työkyvyn pitkäaikaiseen kestävyyteen. Huonosti järjestetyt työmatkat …

Vinkit reissutyön kuormituksen vähentämiseen Lue lisää »

Mikä on Full-stack developer?

Vastaamme tänään kysymykseen, joka askarruttaa monia ohjelmistokehittäjien tehtävänkuvia lukevia henkilöitä: mikä oikein on full-stack developer tai full-stack programmer? Lyhyesti ”Full stack programmer” tarkoittaa ohjelmoijaa, jolla on taidot rakentaa ohjelmistoja alusta loppuun. ”Programmer” tarkoittaa ohjelmoijaa, eli henkilöä, joka kirjoittaa tietokoneelle käskyjä sen ymmärtämässä muodossa. Ohjelmoijan tärkeimmät taidot ovat looginen ongelmanratkaisu sekä kyky oppia ja hyödyntää laajoja, …

Mikä on Full-stack developer? Lue lisää »

Oppilaitokset Suomessa

Yliopistot Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT Oulun yliopisto Svenska handelshögskolan Taideyliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Ammattikorkeakoulut Centria ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oulun Ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu …

Oppilaitokset Suomessa Lue lisää »

Yleissitovat työehtosopimukset

Työehtosopimukset ovat alakohtaisia sopimuksia, joissa sovitaan työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita alalla noudatetaan. Työehtosopimukset sovitaan työntekijäjärjestöjen ja työnantajien tai työnantajajärjestöjen kesken. Työehtosopimuksia on kolmenlaisia: yleissitovia, normaalisitovia ja yrityskohtaisia. Yleissitovat työehtosopimukset ovat työehtosopimuksia, joita kaikkien alalla toimivien työnantajien tulee noudattaa riippumatta siitä kuuluvatko he työnantajaliittoon vai eivät. Keiden etuja yleissitova työehtosopimus …

Yleissitovat työehtosopimukset Lue lisää »

Työnantajaliitot

Tältä sivulta löydät kattavan luettelon työnantajaliitoista ja heidän verkkosivuista. Elintarviketeollisuusliitto ry Verkkosivut etl.fi/ Energiateollisuus ry Verkkosivut https://energia.fi/ Finanssiala Verkkosivut finanssiala.fi/ Henkilöstöpalveluyritysten liitto Verkkosivut hpl.fi/ Hyvinvointiala HALI ry Verkkosivut hyvinvointiala.fi/ Kaupan liitto Verkkosivut kauppa.fi/ Autoalan Keskusliitto Verkkosivut akl.fi/ Kemianteollisuus ry Verkkosivut kemianteollisuus.fi/ Kenkä- ja Nahkateollisuus ry Verkkosivut Lasikeraaminen Teollisuus LT ry Verkkosivut lasikeraaminen.fi/ Ympäristöteollisuus ja -palvelut …

Työnantajaliitot Lue lisää »

Ammattiliitot ja liittojen verkkosivut

Tältä sivulta löydät kattavan luettelon Suomen ammattiliitoista sekä heidän yhteystiedot ja arvioidun jäsenmäärän. Keskusjärjestöt Akava Verkkosivut akava.fi Noin 609239 jäsentä STTK Verkkosivut sttk.fi/ SAK Verkkosivut sak.fi/ Yleinen Työttömyyskassa YTK r.y. Ei ammattiliitto, vain työttömyyskassa Verkkosivut ytk.fi/ Noin 400000 jäsentä Ammattiliitot Agronomiliitto Verkkosivut agronomiliitto.fi/ Noin 6046 jäsentä Akavan Erityisalat Verkkosivut akavanerityisalat.fi/ Noin 27016 jäsentä Akavan sairaanhoitajat …

Ammattiliitot ja liittojen verkkosivut Lue lisää »

Työsuhteen irtisanominen

”määräaiksen työsuhteen irtisanominen” ja ”vakituisen työsuhteen irtisanominen” ja ”irtisanomisen perusteet” ja ”koeajalla irtisanaoutuminen”

Mitä työnhakijan kannattaa kysyä työhaastattelussa?

”Mitä työnhakijan kannattaa kysyä työhaastattelussa?” on kysymys jota varmaan moni työpaikkahaastatteluun menijä pohtii kuumeisesti.   Tiedetään, että kysymyksiä esittämällä voit antaa kuvan aktiivisesta henkilöstä.  Siksipä kannattaa jo ennen haastattelua istahtaa ja kirjata vaikka valmiiksi mahdollisia kysymyksiä itselle ennakkoon.  Kysymyksiä voi toki esittää haastattelun edetessä, mutta muista kuitenkin että reillä on tässä tilaisuudessa roolit jotka ovat haastattelija ja …

Mitä työnhakijan kannattaa kysyä työhaastattelussa? Lue lisää »

Bruttopalkka ja nettopalkka

  Bruttopalkka Bruttopalkka on se palkkasumma, josta ei ole tehty vielä lainmukaisia vähennyksiä. Työsopimuksissa näkyvä palkka ilmoitetaan yleensä bruttopalkkana. Varsinainen työntekijän saama palkka muodostuu, kun bruttopalkasta vähennetään veronpidätykset ja muut maksut. Bruttopalkka sisältää muun muassa: Veronpidätykset, joihin kuuluvat valtion tulovero, kunnallisvero, päivärahamaksut, yle-vero ja kirkollisvero. Muut maksut – työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu Bruttopalkkaan voidaan sisällyttää myös …

Bruttopalkka ja nettopalkka Lue lisää »

Miten laatia hyvä työhakemus sähköpostilla?

Sähköpostityöhakemuksen laatiminen on yksinkertaista. Valmistele ensin esimerkiksi visuaalisesti näyttävä työhakemus, joka sisältää työhakemustekstin (esittele itsesi ja kerro taidoistasi ja lyhyesti siitä miksi haluat töihin kyseiseen yritykseen), sekä yhteystiedot ja kuvan. Työhakemuksen lisäksi tarvitset CV:n ja suosittelemme tekemään lisäksi vielä portfolion johon olet kerännyt esimerkiksi opintojesi aikana, vapaa-ajalla tai aiemmilla työpaikoilla tekemiäsi töitä. Kun sinulla on …

Miten laatia hyvä työhakemus sähköpostilla? Lue lisää »

Videohaastatteluun valmistautuminen

Videohaastattelu voi olla joko esimerkiksi Skypessä tapahtuva live-haastattelu tai itsenauhoitettava videopätkä, joka lähetetään työnantajalle arvioitavaksi. Mikäli kyseessä on jälkimmäinen yleensä yritys antaa etukäteen muutaman kysymyksen joihin he haluavat hakijan vastaavan. Näihin kysymyksiin halutaan yleensä max kahden minuutin mittaisia vastauksia jotta koko videon pituus ei mene liian pitkäksi. Jos hakijan pitää valmistautua esimerkiksi Skype haastatteluun kannattaa miettiä etukäteen …

Videohaastatteluun valmistautuminen Lue lisää »

Työhyvinvointi on terveellisen ja toimivan työyhteisön kulmakivi

Työhyvinvointi on yksi tärkeimmistä työtä ja työyhteisöä tukevista asioista työpaikalla. Sen edistäminen kuuluu niin työntekijöiden kuin työnantajienkin vastuulle. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä auttavat työterveyshuolto sekä työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työhyvinvointi ei ole vain satunnaisia virkistyspäiviä ja terveystempauksia, vaan työn arjessa viihtymistä. Tutkimukset osoittavat että työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, sekä asiakastyytyväisyyteen ja työntekijöiden vähisempään vaihtuvuuteen, …

Työhyvinvointi on terveellisen ja toimivan työyhteisön kulmakivi Lue lisää »

Työttömyyskassat

Työttömyyskassan tarkoitus on tukea jäseniään maskamalla heille ansioturvaa työttömyyden aikana. Työttömyyskassa on palkkatyöntekijöiden tai yrittäijien muodostama yhteisö, joka toimii keskinäisen vastuun perusteella. Työttömyyskassa toimivat lakisääteisesti ja kaikkien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Työttömyyskassojen toiminnan valvonna hoitaa Finanssivalvonta. Useimmilla ammattiliitoilla on oma työttömyyskassa. Lisäksi on olemassa Yleinen Työttömyyskassa, eli YTK, jonka jäseneksi voivat kaikki palkansaajat liittyä.

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työskentelyn tarkkailua, tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksella halutaan edistää työntekijän oppimista sekä kehittää organisaation toimintaa. Työnohjaus tapahtuu useamman tapaamiskerran oppimisprosessina, jonka alussa määritellään työyhteisön toimintaa tukeva tavoite. Avoimella keskustelulla työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Tuloksia arvioidaan ja …

Mitä on työnohjaus? Lue lisää »

Mitä työterveyshuolto kattaa?

Terveys on korvaamaton asia meille kaikille ja siksi työterveydenhuollon saatavuus tarpeen vaatiessa on ensiarvoisen tärkeää. Jotta voisit työntekijänä täysin hyödyntää oikeuksiasi työterveyshuoltoon kannattaa sinun tutustua sen tarjoamiin etuihin. Työnantajien on puolestaan tärkeää tiedostaa mitä velvoitteita heillä on työterveyshuollon järjestämiseksi työntekijöille. Tässä artikkelissa selvitetään kokonaisuudessaan ”Mitä työterveyshuolto kattaa?” – Mitä palveluja työntekijöille ja työnantajille tarjotaan ja …

Mitä työterveyshuolto kattaa? Lue lisää »

Puhelinmyynti – Ensiaskel supliikiksi myyntitykiksi

Puhelinmyynti vaatii sanavalmiutta ja pitkäjänteisyyttä. Tulevaisuuden myyntitykin urasi voi hyvinkin alkaa puhelinmyynnillä. Kehität asiakaspalvelutaitojasi ja opit tuntemaan miten ihmiset reagoivat, kun heitä lähestytään myyntitilanteissa. Kun taitosi kehittyvät pystyt aistimaan kuka on potentiaalinen asiakas ja missä tilanteissa ja millä repliikeillä saat lyötyä kaupat lukkoon juuri oikeaan aikaan. Myyntityössä etenemismahdollisuudet ovat rajattoman, mikäli olet avoin oppimaan, etkä pelkää laittaa itseäsi …

Puhelinmyynti – Ensiaskel supliikiksi myyntitykiksi Lue lisää »

Keikkatyö – Löytyykö sinulta seikkailumieltä?

Keikkatyö tuo oman vivahteensa työntekoon. Keikkailu voi toisinaan olla raskasta, koska keikkapaikat, töiden aloitusajat ja työn luonne voivat vaihdella jatkuvasti. Keikkatyössä on kuitenkin myös hyvät puolensa. Kun keikat vaihtuvat työnkuva muuttaa ja jokainen päivä on uudenlainen. Et pääse kyllästymään samoihin maisemiin ja samoihin tehtäviin. Myös työkaverit ja toimeksianatajat saattavat vaihtua, jolloin pääset tapaamaan uusia ihmisiä ja luomaan uusia …

Keikkatyö – Löytyykö sinulta seikkailumieltä? Lue lisää »

Etätyö tuo vastuuta ja vapauksia

Digitalisaation myötä työelämä on kokenut suuria muutoksia monilla aloilla. Osana muutosta on tullut mahdollisuus etätyöhön. Suomi on itseasiassa yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksessa. Antaako pomosi sinun tehdä töitä etänä? Etätyö tuo vapautta ja joustavuutta työelämään. Niin pomon kuin työntekijänkin täytyy olla varovainen ettei etätyö muutu todellisuudessa laiskotteluksi, sillä esimerkiksi kotona työskentely voi olla yllättävän vaikeaa. Toisin kuin työpaikalla …

Etätyö tuo vastuuta ja vapauksia Lue lisää »

Henkilöstöpalvelu – rekrytointia, henkilöstövuokrausta ja henkilöstön kehittämistä

Henkilöstöpalvelu kattaa useita eri henkilöstöpalvelualan toimia, kuten henkilöstövuokrausta, rekrytointia ja henkilöstön kehittämistä. Henkilöstöpalvelualan yritykset työllistävät henkilöstöalan asiantuntijoita sekä johdon, taloudenhallinnon ja toimistotöiden ammattilaisia. Henkilöstöpalvelualan ammattilaisilta vaaditaan työmarkkinoiden tuntemusta ja liiketoiminnallista osaamista sekä asiakaspalvelua- ja vuoroviakutustaitoja.

Mitä vuokratyöfirma tekee?

Vuokratyöfirma nimensä mukaan vuokraa työvoimaa toimeksiantajayritysten palvelukseen. Vuokratyöfirmat etsivät ja palkkaavat ammattitaitoisia tekijöitä, sekä opiskelijoita ja työttömiä ja tarjoavat heille mahdollisuuden työhön sekä erilaisiin koulutuksiin ja etuihin, kuten edullisempaan työturvallisuuskoulutukseen tai tulityökoulutukseen.

Milloin yrityksen kannattaa käyttää henkilöstövuokrausta?

Vie yrityksesi henkilöstöstrategia uudelle tasolle! Oletteko harkinneet vuokratyövoiman käyttöä omassa yrityksessänne? Henkilöstövuokrauksen oppaamme auttaa teitä integroimaan vuokratyövoiman onnistuneesti osaksi yrityksenne henkilöstöresursseja Hanki opas

Miten pelialalle töihin?

Luo portfolio Graafiset taidonnäytteet DeviantArtiin Videot Youtubeen Koodipätkät Githubiin Bloggaa tai striimaa Verkostoidu IGDA NeoGames Startup-yhteisöt Startup Sauna Microsoft Flux Maria 0-1 Slush … Kommentoi, kysy neuvoa, keskustele muiden osaajien kanssa – esimerkiksi heidän portfoliosivuillaan Aloita itsenäisistä pelistudioista, ehkä osana perustajatiimiä Ole aktiivinen Lista pelifirmoista: https://www.neogames.fi/tietoa-toimialasta/alan-toimijat/ Millä muilla aloilla voi samoja taitoja harjoittaa? VR/AR-studiot Mainosviestintä

Termipankki

arkipyhä etätyö henkilöstöhallinto irtisanominen irtisanomisaika irtisanomisperuste joustava työaika kesätyö kilpailukieltosopimus kirkollinen juhlapäivä koeaika kuntoutus laiton irtisanominen laki yhteistoiminnasta liikesalaisuus liikkeenluovutus lisätyö lojaliteettivelvollisuus lomakertymä loman kertyminen lomauttaminen lopputili määräaikainen työsopimus palkkalaskelma pyhäpäivä sairasloma salassapito suosittelija suullinen työsopimus syrjintäkielto takaisinottovelvollisuus tilinauha toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työaikalaki työaikaseuranta työehtosopimus työehtosopimuslaki työkyky työlaki työsopimus työsopimuslaki työterveyshuolto työsuhteen purkaminen työttömyyskorvaus …

Termipankki Lue lisää »

9 tapaa, joilla pomo voi pilata työmoraalin

Hyvä johtaminen on paljon muutakin, kuin vain käskyjen antamista ja tuloksen odottelua. Työmoraalilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden hyvinvoinnin ja yrityksen tuottavuuden kannalta. Korkean työmoraalin aikaansaamiseksi johtajan pitää osata antaa vapauksia, vastuuta, haasteita, ohjeistusta, kannustusta ja palautetta oikeassa suhteessa, tilanteen mukaan, sekä ymmärtää työntekijää ja osoittaa myötätuntoa. Tässä ovat yhdeksän tapaa, joilla pomo voi takuuvarmasti pilata …

9 tapaa, joilla pomo voi pilata työmoraalin Lue lisää »

Työsopimukset henkilöstövuokrauksessa

Tällä kertaa pureudumme blogissamme monia usein mietityttävään asiaan – nimittäin työsopimuskysymyksiin! Yleisesti ottaen on sopimus mikä tahansa on niihin aiheen tutustua huolella. Työntekijän näkökulmasta on henkilöstövuokrausyhtiön, eli tässä tapauksessa StaffMillin, tarjoama sopimus täysin normaali työsopimus normaalein ehdoin. Työsopimuksesta on hyvä tarkistaa ainakin seuraavat: kesto- onko kyseessä toistaiseksi voimassaoleva sopimus, määräaikainen sopimus vai kutsutaan töihin tarvittaessa …

Työsopimukset henkilöstövuokrauksessa Lue lisää »